Kamen hidraulinės sistemos

KAMEN SH sistemos yra kompaktiški hidrauliniai komplektai, skirti hidrauliniam šilumos šaltinio ir dviejų šildymo zonų atskyrimui pagal PN-EN 12828.

Priklausomai nuo versijos, atskirose zonose gali cirkuliuoti termofikatas,  tiesiogiai paduodamas iš šilumos šaltinio (tiesioginė cirkuliacija, be maišymo), arba  žemesnės temperatūros, gaunamos pamaišymo dėka.

KAMEN - USTT

KAMEN - CWU Karšto vandens sistema